Asmenybės brandos centras


Mokymai
Mokymai - Praktikos - Renginiai
Nuotoliniai mokymai
SOCIALINĮ DARBĄ DIRBANČIO SPECIALISTO ABC
Socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai, atvejo vadybininkai susiduria su iššūkiais ir situacijomis, kuriose kartais sunku išbūti ar rasti tinkamus sprendimus, taigi jiems svarbu žinoti kokie įrankiai ir technikos gali pagelbėti jų profesijoje. Teikėjas siūlo programą socialiniams darbuotojams, jų padėjėjams , atvejo vadybininkams bei asmenims, dirbantiems su šeimomis. Dalyviai mokymuose įgys žinių apie bazinius darbo su šeimomis įrankius, sustiprins savo emocinį stuburą, aptars darbo ypatumus su konfliktiškais klientais.


Mokymų trukmė: - 6 akad. val.
Mokymų data: lapkričio-gruodžio mėnesį
Mokymų laikas: 9.00 – 13.30 val., numatant kavos/ arbatos pertraukėlę.

Mokymus veda psichologė, mediatorė Ieva Lingienė.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu. Užsiregistravę mokymų dalyviai savo nurodytu el.paštu dieną prieš mokymus gaus prisijungimų nuorodas.

E.pažymėjimai bus išduodami po mokymų.


Mokymų programa
9.00 – 11.30

-Emocinis intelektas (empatija, jausmų atpažinimas, valdymas bei atspindėjimas)
-Konsultavimas kaip ryšio kūrimo įrankis
-Bendravimo su konfliktiškais klientais ypatumai

11.30 -12.00 KAVOS PERTRAUKA

12.00 – 14.00

-Konstruktyvaus bendravimo technika bei kliento konsultavimas
-Praktinė užduotis
-Refleksija. Apibendrinimas.

Registracija el paštu brandoscentras@gmail.com
Tel. numeris pasiteiravimui +37067440070
Dalyvio mokestis: 25 eurai
Atsiskaitymui už mokymus išrašome išankstinio apmokėjimo sąskaitą, pagal kurią apmokama paslauga. Registracija patvirtinama gavus apmokėjimą už mokymus.
Nuotoliniai mokymai
TEORINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI DIRBANT SU ELGESIO IR EMOCIJŲ SUNKUMŲ TURINČIAIS VAIKAIS IR JŲ ŠEIMOMIS
Socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai, atvejo vadybininkai ir kiti, dirbantys su vaikais ir jų šeimomis susiduria su iššūkiais ir situacijomis, kuriose svarbu numatyti šeimai veiksmingas pagalbas, norint padėti jautriausiai šios sistemos ląstelei -vaikui. Teikėjas siūlo programą socialiniams darbuotojams, jų padėjėjams , atvejo vadybininkams bei asmenims, dirbantiems su šeimomis, kuriose auga emocijų ir elgesio sunkumų turintys vaikai. Dalyviai mokymuose įgys teorinių ir praktinių žinių apie darbą su šeima, pagilins savo žinias, aptars vaiko vystymosi, prieraišumo sąlygas, tėvų auklėjimo stilius ir pagalbos šeimai būdus. Taip pat turės galimybę gauti naudingų įžvalgų iš šioje srityje dirbančių specialistų.


Mokymų trukmė: - 18 akad. val. (10 teorijos ir 8 praktikos)
Mokymų data: RENKAMA GRUPĖ sausio- vasario mėn. (trijų dienų mokymai)
Mokymų laikas
: 9.00 – 12.30 val. (teorija), numatant kavos/ arbatos pertraukėlę.
13.00-15.00 (praktika).

Mokymus veda psichologė, mediatorė Ieva Lingienė.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu. Užsiregistravę mokymų dalyviai savo nurodytu el.paštu dieną prieš mokymus gaus prisijungimų nuorodas.

E.pažymėjimai bus išduodami po mokymų.
Mokymų programa
 • I diena
  9.00 – 12.00 val. (teorija), numatant kavos/ arbatos pertraukėlę.
  12.30-14.00 (praktika)

  - Šeima - tai pirmasis vaiko pasaulis. Vaiko vystymosi ir saugaus prieraišumo sąlygos
  - Tėvų auklėjimo tipai ir jų reikšmė vaiko vystymosi kontekste
  -Vaiko emocijų ir elgesio sunkumų raida
  - Praktika
 • II diena
  9.00 – 13.00 val. (teorija), numatant kavos/ arbatos pertraukėlę.

  13.30-15.00 val. (praktika)

  - Sunkumai šeimoje ir jų atspindys vaiko pasaulyje
  - Pagalba šeimai= pagalba vaikui
  - Pagalbos šeimai planas
  - Praktika
 • III diena
  10.00 – 12.30 val.

  - Atvejų analizė
  - Refleksija/ Apibendrinimas
Registracija el paštu brandoscentras@gmail.com
Tel. numeris pasiteiravimui +37067440070
Dalyvio mokestis: 70 eurų
Atsiskaitymui už mokymus išrašome išankstinio apmokėjimo sąskaitą, pagal kurią apmokama paslauga. Registracija patvirtinama gavus apmokėjimą už mokymus.
Nuotoliniai mokymai
Intervizijos. Darbo su sunkumus išgyvenančiomis šeimomis ypatingų atvejų analizė ir galimi sprendimai
Intervizijas veda: psichologė Aurelija Lingienė, psichologė- mediatorė Ieva Lingienė, gydytojas - pasichiatras, dirbantis su priklausomais asmenimis Jaunius Urbutis. 5 Intervizijos susitikimai vyks susirinkus 12 žmonių grupei 1k/mėn. 18.00-20.00.

Dirbdami su krizes patiriančiomis šeimomis neretai susiduriame su menku rezultatu ir savo, kaip specialisto, pasitenkinimu darbe. Kartais gali atrodyti, kad išnaudotos visos pagalbos galimybės, o rezultatas pasiektas tik iš dalies. Kviečiame pasinaudoti dar viena galimybe intervizijomis. Darbas kolegų - bendraminčių grupėje gali reikšmingai prisidėti prie konkretaus atvejo sėkmės.

Kviečiame atvykti į mūsų rengiamus mokymus- praktikumus, kur galėsite pateikti savo nuasmenintą atvejį arba paieškoti sprendinių mokymus vedančių specialistų parengtiems atvejams. Kiekvieno, skirtingų temų susitikimo metu, konkrečia tema edukuos vis kiti, savo srities specialistai. Intervizijų ciklą sudaro 5 susitikimai, kurio kiekvieno trukmė 2 valandos.

1 susitikimas: bendrystės grupėje kūrimas, dar vienas žvilgsnis į save, kad galėčiau padėti kitiems. Veda psichologė Aurelija Lingienė.

2 susitikimas: priklausomybe paženklintas asmuo šeimoje. Veda gydytojas – psichiatras, dirbantis su priklausomais asmenims Jaunius Urbutis.

3 susitikimas: darbo komandoje iššūkiai, konfliktinės situacijos ar darbas su konfliktiškais klientais ir t.t. Veda psichologė Aurelija Lingienė.

4 susitikimas: šeimos krizės (skyrybos, vaikų auklėjimo klausimų nesuderinimas, bendratėvystės plano laikimosi sunkumai, to paties plano korekcijos ir t,t,). Veda psichologė Ieva Lingienė.

5 susitikimas: darbo ypatumai dirbant su globėjais bei globojamais vaikais. Veda psichologė, atestuota GIMK specialistė Aurelija Lingienė.

Intervizijų kaina mokant už visus 5 susitikimus - 100.00 eurų
Vieno susitikimo kaina 25.00 eurai.
Dalyvių skaičius ribotas.


Nuotoliniai mokymai
PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS TĖVAMS IR SPECIALISTAMS, MINIMIZUOJANT SKYRYBŲ POVEIKĮ VAIKAMS
Dažna šeima patiria krizes, kurios neretai baigiasi poros skyrybomis. Tai iššūkis tėvams. Prisitaikyti ir išmokti gyventi po skyrybų naujomis sąlygomis, kartais gali prireikti net kelerių metų laiko. Vaikams kartais tai gali tapti trauma, kuri turi reikšmingos įtakos tolesniam asmenybės vystymuisi. Todėl labai svarbu padėti visai šeimai įveikti susidariusius krizinėje situacijoje sunkumus, suteikiant efektyvią ir savalaikę profesionalią pagalbą. Besiskiriančiai porai padėti suprasti vaiko patyrimus, emocinę būseną, elgesį ir galimybes įveikti savo traumas.

Visa tai ir daugiau Jūs galite sužinoti dalyvaudami mūsų mokymuose: „Praktinės rekomendacijos tėvams ir specialistams, minimizuojant skyrybų poveikį vaikams". Mokymai skirti tėvams, socialiniams darbuotojams, atvejo vadybininkams, visiems specialistams, dirbantiems su šeimomis, išgyvenantiems krizes ar skyrybas.

Kviečiame dalyvauti mūsų rengiamuose mokymuose - praktikumuose.

RENKAMA GRUPĖ vasario mėn. 9-16 val. ( su pietų pertrauka)

Visos dienos mokymai- 12 akad. val. Mokymai vyks nuotoliniu būdu. Užsiregistravę mokymų dalyviai savo nurodytu el. paštu gaus prisijungimų nuorodas. Mokymus veda psichologė Aurelija Lingienė.

Mokymai vyks susirinkus 14 dalyvių grupei.
Vieno dalyvio dviejų dienų kaina - 50 eurų.

Registracija el. paštu brandoscentras@gmail.com
Tel. numeris pasiteiravimui +37061421218
Atsiskaitymui už mokymus išrašome išankstinio apmokėjimo sąskaitą, pagal kurią apmokama paslauga.


Mokymų programa
I dalis
9.00- 11.00
 • Krizės šeimoje ir jų sprendimo galimybės.
 • Kaip teisingai kalbėti su vaiku apie skyrybas šeimoje? Pasirengimas ir vaiko parengimas pokyčiams. Vaiko jausmų atpažinimas, vertinimas, raiška.

11.00- 11.30 PERTRAUKA

11.30- 13.30

 • Mediacijos skyrybų procese ypatumai (psichologijos ir teisės magistras, mediatorė Ieva Lingienė)
 • Dalies apibendrinimas.


II dalis
9.00- 11.00
 • Išsiskirti gali vyras ir žmona, bet tėtis ir mama- niekada. Tėvystės ir motinystės planai.
 • Atstumtieji tėvai (atstumtų tėvų asociacija).
 • Besiskiriančios šeimos vaikui pagalbos specialistų galimas įtraukimas.
 • Praktinių atvejų analizė.

11.00- 11.30
PERTRAUKA

11.30- 13.30
 • Skyrybų ypatumai ir poveikis skirtingo amžiaus vaikams.
 • Darbo su besiskiriančia ir/ar jau išsiskyrusia šeima ypatumai (socialinis darbuotojas, pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas ir kt.)
 • Mokymų apibendrinimas.
Mokymai
Kompleksinės pagalbos teikimo asmenims, turintiems priklausomybių, teoriniai ir praktiniai aspektai
Viena iš dažniausiai pasitaikančių priežasčių, dėl kurių šeima tampa disfunkcine, yra priklausomybės. Rodosi, kad nemažai kalbama ir rašoma apie šią problemą, tačiau žalingų įpročių ar priklausomybių šeimose dar yra labai daug. Socialiniai darbuotojai, dirbdami su šeimomis, kuriose gyvena priklausomi žmonės, dažnai įvardina sunkumus, norėdami suteikti pagalbą: negebėjimas pripažinti esamos problemos, nenoras priimti siūlomos pagalbos, menka motyvacija gydytis, dažni atkryčiai po gydymo, nežinia, kaip padėti asmeniui, grįžusiam po gydymo ir t.t.- tai dažniausiai socialinių darbuotojų minimi sunkumai.

Mokymų metu įgytos žinios, praplės specialistų galimybes organizuojant ir teikiant pagalbą, priklausomybių turintiems ir sveikstantiems asmenims.
Mokymus veda psichologė Aurelija Lingienė ir gydytojas - psichiatras, dirbantis su priklausomybių turinčiais žmonėmis, Jaunius Urbutis.

Mokymų trukmė: 8 akad. valandos
Mokymų data: mokymai vyks susirinkus 14 dalyvių grupei
Mokymų laikas: 9.00- 15.00 val. (įskaitant pertrauką)
Dalyvio mokestis: 40 eurų.
Mokymų programa
9.00- 15.00
 • Šeima ir jos funkcijos besikeičiančioje visuomenėje.
 • Nuostata. Jų tipai ir interpretacijų reikšmė. Praktinės užduotys, siekiant atpažinti ir kontroliuoti savo nuostatas.
 • Rizikos ir apsauginiai veiksniai. Apsauginių veiksnių stiprinimo galimybės.
 • Tiesioginės ir netiesioginės priklausomybių savybės. Praktinė užduotis, siekiant įvertinti kliento sunkumų priežastis ir pasekmes.
 • Socialinių vaidmenų sumaištis priklausomybių turinčių šeimų gyvenime (kintanti asmenybė ir disfunkcinė šeima, alkoholikų vaikai).
 • Prevencija ar postvencija? Specialisto darbo planavimas: laiko paskirstymas, matavimo skalės, planavimas, įgyvendinimas ir stebėsena. Praktinės užduotys.
 • Priklausomybės gydytojo psichiatro akimis. Kelias į ir „aplinkelis iš",- priklausomybių ledkalnis.
 • Priklausomas asmuo ir savo ligos pripažinimas. Šeima/ artimieji / socialiniai darbuotojai ir priklausomas asmuo (kopriklausomybė, šeimos, aplinkos rolės). Aplinkinių pagalba esant priklausomybės ligai ≠ ≠ ≠ ≠ aplinkinių pagalba esant kitai ligai. Pagalba ėjimui į sprendimą.
Mokymų apibendrinimas, refleksija, diskusija
Made on
Tilda