Asmenybės brandos centras
Projektai
Projektas "Šeima -didžiausias turtas"
2022 m pradėtas vykdyti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas "Šeima -didžiausias turtas". Projektas vykdomas Biržų rajono savivaldybėje.

Projekto tikslas – teikti psichosocialines paslaugas asmenims, šeimoms išgyvenantiems krizę, ugdyti Biržų rajone gyvenančių tėvų, auginančių vaikus ir esančių krizinėse situacijose, vertybes, socialinius ir pozityvios tėvystės, savitarpio pagalbos įgūdžius. Vykdant numatytas projektines veiklas bus teikiamos:
individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos asmenims, šeimoms, kurie išgyvena krizines situacijas, patiria krizių sukeltas neigiamas pasekmes, šeimoms, auginančioms vaikus su elgesio, emocijų, raidos sutrikimais ar negalia;
vyks pozityvios tėvystės mokymai šeimoms, auginančioms įvairaus amžiaus vaikus;
savitarpio pagalbos grupių susitikimus asmenims (šeimoms) patyrusiems ar patiriantiems krizines situacijas;
psichinės sveikatos specialisto (gydytojo psichiatro) grupines ir individualias konsultacijas asmenims, kurie turi priklausomybės problemų ar vienas iš šeimos narių susiduria su šia problema.

Projektas vykdomas kartus su partneriais: Biržų rajono savivaldybės administracija, Paramos centras „Spindulys".
GIMK projektas
2022 m. vykdomas tęstinis „GIMK" projektas - „Pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams teikimas Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio savivaldybėse".

Tikslas - teikti paslaugas globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Tarnybos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams bei viešinti vaiko globą (rūpybą) ir įvaikinimą šeimoje Biržų, Pasvalio, Kupiškio Rokiškio rajonuose. Projektą vykdo įmonės bei Biržų rajono darbo su globėjais atestuoti specialistai.
ESFE finansuojamas projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai"
Paslaugos teikiamos Alytaus m., Ukmergės, Šakių rajonų ir Druskininkų savivaldybėse. Projekto dalyviai gali gauti individualias ar grupines psichologo konsultacijas, kviečiami dalyvauti pozityvios tėvystės mokymuose.
Made on
Tilda