Asmenybės brandos centras
Projektai
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ASMENYBĖS BRANDOS CENTRAS"
VIENINTELIO STEIGĖJO SPRENDIMAS
Patvirtinti įstaigos 2022 metų finansines ataskaitas, susidedančias iš finansinės būklės ataskaitos, veiklos rezultatų ataskaitos, priedų, aiškinamojo rašto ir veiklos ataskaitos.
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ASMENYBĖS BRANDOS CENTRAS"
VIENINTELIO STEIGĖJO SPRENDIMAS
Patvirtinti įstaigos 2021 metų finansines ataskaitas, susidedančias iš finansinės būklės ataskaitos, veiklos rezultatų ataskaitos, priedų, aiškinamojo rašto ir veiklos ataskaitos.
Įgyvendintas "Alytaus miesto bendruomeniniai šeimos namai" projektas

2016 m. gruodžio 12 d. Europos socialinio fondo agentūra su Alytaus miesto
savivaldybės administracija kartu su partneriais VšĮ „Alytaus miesto bendruomenės centru", VšĮ
„Asmenybės brandos centru", VšĮ „Devynios galybės", VšĮ „Pactum", asociacijos Vaiko ir mamos
dienos centru „Kutis" ir VšĮ „Gerumo skraistė" pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį,
kuria projektui „Alytaus miesto bendruomeniniai šeimos namai" buvo skirtas finansavimas.
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Alytaus miesto šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas
paslaugas, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes. Alytaus miesto šeimoms
„vieno langelio" principu buvo sudarytos galimybės gauti kompleksines paslaugas: psichosocialinę
pagalbą, individualias ir grupines atvykstančio psichologo paslaugas, pozityvios tėvystės mokymus,
konsultacijas tėvams, mediacijos, asmeninio asistento, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines
bei vaikų priežiūros paslaugas tiems tėvams, kurie dalyvavo projekto veiklose. Projekto
įgyvendinimo metu buvo organizuojamos šeimų stiprinimo paskaitos, veikė šeimų klubas, meno
terapijos ir kūrybiškumo užsiėmimai šeimoms, taip pat buvo organizuojamos šeimų stovyklos,
šeimų šventės „Alytus – viena šeima", kineziterapeuto mokymai tėvams, vaikų dienos stovyklos,
pasakų terapijos užsiėmimai.

Projektui finansavimą – 675 458,89 Eur – skyrė Europos socialinis fondas.

Finansų ir investicijų skyriaus informacija

Projektas "Jaunieji mediatoriai"
2022-2023 m. vykdomas Aktyvių piliečių fondo finansuojamas projektas "Jaunieji mediatoriai". Aktyvių piliečių fondo programos tikslas – stipri ir aktyvi pilietinė visuomenė, įgalintos pažeidžiamos visuomenės grupės.
Projektas skirtas didinti mediacijos sklaidą ugdymo įstaigose, tokiu būdu ugdomas vaikų psichologinis atsparumas, emocinis raštingumas bei bendradarbiavimo, kritinio mąstymo, aktyvaus pilietiškumo, įgūdžiai. Taip pat siekiama parengti mokinių koordinatorius (mokytojus, socialinius pedagogus, mokyklos psichologus ar kitus mokyklos bendruomenės narius), kurie gebės padėti mokiniams taikiai spręsti ginčus tarp bendraamžių, taip kuriant taikios mokyklos strategiją.

Projetas vykdomas kartu su partneriu: VšĮ Mediacijos ir teisinių paslaugų centras.

Projektas "Šeima -didžiausias turtas"
2022 m pradėtas vykdyti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas "Šeima -didžiausias turtas". Projektas vykdomas Biržų rajono savivaldybėje.

Projekto tikslas – teikti psichosocialines paslaugas asmenims, šeimoms išgyvenantiems krizę, ugdyti Biržų rajone gyvenančių tėvų, auginančių vaikus ir esančių krizinėse situacijose, vertybes, socialinius ir pozityvios tėvystės, savitarpio pagalbos įgūdžius. Vykdant numatytas projektines veiklas bus teikiamos:
individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos asmenims, šeimoms, kurie išgyvena krizines situacijas, patiria krizių sukeltas neigiamas pasekmes, šeimoms, auginančioms vaikus su elgesio, emocijų, raidos sutrikimais ar negalia;
vyks pozityvios tėvystės mokymai šeimoms, auginančioms įvairaus amžiaus vaikus;
savitarpio pagalbos grupių susitikimus asmenims (šeimoms) patyrusiems ar patiriantiems krizines situacijas;
psichinės sveikatos specialisto (gydytojo psichiatro) grupines ir individualias konsultacijas asmenims, kurie turi priklausomybės problemų ar vienas iš šeimos narių susiduria su šia problema.

Projektas vykdomas kartus su partneriais: Biržų rajono savivaldybės administracija, Paramos centras „Spindulys".
GIMK projektas
2022 m. vykdomas tęstinis „GIMK" projektas - „Pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams teikimas Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio savivaldybėse".

Tikslas - teikti paslaugas globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Tarnybos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams bei viešinti vaiko globą (rūpybą) ir įvaikinimą šeimoje Biržų, Pasvalio, Kupiškio Rokiškio rajonuose. Projektą vykdo įmonės bei Biržų rajono darbo su globėjais atestuoti specialistai.
ESFE finansuojamas projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai"
Paslaugos teikiamos Alytaus m., Ukmergės, Šakių rajonų ir Druskininkų savivaldybėse. Projekto dalyviai gali gauti individualias ar grupines psichologo konsultacijas, kviečiami dalyvauti pozityvios tėvystės mokymuose.
Made on
Tilda